MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Rozvoj prírodných návštevníckych centier v Poiplí

foto by www.ppproduction.eu

Rozvoj prírodných návštevníckych centier v Poiplí

„Prírodné krásy sú spoločné, spoločným záujmom je aj ich ochrana“
V Návštevníckom centre Rybárik riečny sa uskutočnilo otváracie projektové stretnutie Ochranárskeho a kultúrneho združenia Poiplia – Ipeľskej únie (SR) a Riaditeľstva Národného parku Dunaj-Ipeľ (MR). Obe inštitúcie sa uchádzali v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-MR 2007-2013 k rozvoju návštevníckych centier. Vďaka úspešnej prezentácii dosiahli na jar r.2012 podporu takmer 300000 €.
Ipeľská únia dostala takmer 100000 €, ktoré musí investovať v období od októbra 2012 do septembra 2013. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie neškodného ochranárskeho prostredia. „Cieľ strediska je rozsiahly, popri obyvateľoch nášho regiónu chceme osloviť aj zahraničných turistov – ochrancov a milovníkov prírody, študentov i odborníkov,“ povedala vedúca projektu SR Ida Wollent. Uviedla tiež, že rozvoj má tri hlavné smery. Chceli by vytvoriť interaktívnu výstavu v Návštevníckom centre, ktoré by slúžilo k informácii prichádzajúcich turistov. Časťou projektu je aj rekonštrukcia náučných chodníkov. Tretím bodom nášho plánu je zhotovenie náučného trojjazyčného filmu z povodia Ipľa, ktorý by ukázal kultúrne a prírodné cennosti Popiplia.
Maďarský partner pripravuje tiež podobné návštevnícke centrum a to obnovením Lesníckej školy v Királyréte. „Vďaka podpore Európskej únie sa už realizovalo viacero našich predstáv. Prírodné krásy sú spoločné, spoločným záujmom je aj ich ochrana,“ – vyjadril sa riaditeľ parku András Füri.
Péter Pástor

Posted under: Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓