MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Výtvarníci z družobného mesta vystavovali

foto by www.ppproduction.eu

Výtvarníci z družobného mesta vystavovali

V budove Menora Saag Centrum Artis bola 26. apríla 2013 otvorená výstava výtvarníkov z Veresegyházy, ktorú otvoril jej primátor Béla Pásztor. Priateľská spolupráca s týmto mestom vznikla vlani podpísaním zmluvy, ktorou sa upevnilo už dlhoročné priateľstvo oboch miest. Na výstave sa predstavili Lívia Tóth, textilná umelkyňa, sochári Enéh Veres, Sen Mitsiu, a Rudolf Illés Muszka a keramikárka Éva Kun. Výstava bude otvorená do 24. mája 2013.
Péter Pástor

Posted under: Kultúra, Kultúra, Okolie, Šahy, Umenie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓