MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Deň vedy

foto by www.ppproduction.eu

Deň vedy

Ouvertúra centenária Gymnázia s VJM v Šahách
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách stojí v tomto roku pred významným jubileom. Oslavuje 100. výročie svojho založenia. V súvislosti s jubileom plánuje uskutočniť celý rad významných akcií. Prvou akciou bol Deň vedy, ktorý uskutočnili 28. februára 2013.
Riaditeľka gymnázia Zsuzsanna Petrezsél vo svojom otváracom príhovore povedala, že ich cieľom je zapojiť do radu akcií aj súčasných žiakov školy. Chceli by odkaz uplynulých sto rokov odovzdať ďalšej generácii a to tak, aby ukázali aj úspešnosť súčasných žiakov.
V rámci akcie sa uskutočnili prednášky piatich dvojíc, ako hosť vystúpil Aba Teleki, vedúci Katedry fyziky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Prednášky žiakov boli prírodovedného a literárneho zamerania.
Najprv odznela prednáška prvej dvojice o živote a tvorbe Istvána Örkénya. Ďalšia dvojica analyzovala najvýznamnejšie diela z tvorby Örkénya a vo svojej prednáške ju spojila s prezentáciou.
V prírodovednej sekcii odzneli tri prednášky. Prvá dvojica oboznámila prítomných so životom a tvorbou Alberta Szent-Györgyiho. Druhá dvojica sa zamerala na tvorbu Lipóta Szondiho, rodáka z nášho regiónu, ktorý sa zaoberal osudovou analýzou. Napokon tretia dvojica predstavila prácu chemika Györgya Oláha.
Aba Teleki predniesol prednášku na tému Magnetické pokusy, korú spestril pôsobivými pokusmi a ukážkami.
Cieľom prednášky bola popularizácia fyziky. V závere svojej prednášky vedúci katedry zdôraznil, že súčasná generácia nie je stratená, o čom svedčili ich hodnotné vystúpenia.
Séria prednášok bola dôstojnou ouvertúrou k ďalším akciám, ktoré študenti a ich učitelia plánujú. Vyvrcholenie osláv plánuje škola na október roku 2013.
Péter Pástor
preklad : bell

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓