MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Deň vedy II na štátnom gymnáziu

foto by www.ppproduction.eu

 

Deň vedy II na štátnom gymnáziu

Séria prednášok z príležitosti Dňa vedy na Gymnáziu s VJM v Šahách sa dostala k svojej druhej zastávke.
Prednášali: Zsuzsa Benyo o zmenách v klimatických podmienkach, Melánia Zolcer o drahých kovoch, Brigita Mlynárik o pocitovej inteligencii.
„Ako zostrojíme Higgs Bozon“ bol názov prednášky Tamása Csörgőa, fyzika z Výskumného ústavu fyziky Vinner.
Poslucháčom predstavil doteraz najmenšiu známu časť atómu. V závere predviedol kartovú hru, ktorá uľahčuje pochopiť niektoré náročné témy fyziky.
Sprievodné akcie pokračujú na šahanskom gymnáziu po celý školský rok.
Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓