MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Protipožiarna ukážka

photo by Pástor Péter

Protipožiarna ukážka

Na Základnej škole s VJM Lajosa Pongrácza v Šahách v rámci protipožiarnej výchovy podpálili jedno auto. Zsolt Bóna, koordinátor denného programu, nám povedal, že hasiči prišli do školy v rámci dňa, ktorý je venovaný ochrane životného prostredia. Počas predvádzania protipožiarneho zásahu na starom aute hasiči uhasili požiar. Pre deti z pozvanej Materskej školy Sever a pre žiakov ZŠ to bol nezabudnuteľný zážitok. Za predvedenú protipožiarnu akciu patrí poďakovanie predovšetkým Ferencovi a Gergőovi Révészovcom a šahanským hasičom.
autor/write: Péter Pástor

preklad: Bell.

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓