MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Ján Pleva

foto by www.ppproduction.eu

Ján Pleva – majster makiet „Mesto v meste“

Ján Pleva sa zaoberá zhotovovaním modelov železníc od roku 1966. Ako sám hovorí, za tie desaťročia zhotovil už asi tucet koľajísk. Pred siedmimi rokmi sa začal zaoberať zhotovovaním makiet budov nášho mesta. Svoju prvú maketu zhotovil na prvý ročník recitačnej súťaže Kráľove Šahy – bola to budova župného domu – terajšieho mestského úradu. K tejto impozantnej budove postupne pribúdali makety ďalších budov. Tak sa postupne zrodili ostatné budovy Hlavného námestia a po nich ďalšie významné a historicky zaujímavé budovy Šiah.
Pracovné stoly s maketami, ktoré sú na pohyblivých stojanoch, majú zhruba 30 metrov štvorcových. Základným materiálom modelov je papier, kartón, ale využíva aj rôzne materiály z komunálneho odpadu. Najčastejšie pracuje na základe historických fotografií. “ Pri svojich maketách nepokladám za najdôležitejšie, aby boli dokonalou zmenšeninou originálnej budovy, ale aby návštevník výstavy spoznal, ktorú budovu znázorňuje maketa. Snažím sa vystihnúť podstatu danej budovy,“ priznáva autor. Na výstave sa snúbia dejiny so súčasnosťou, realita s fantáziou.
Zároveň s modelovaním mestských budov sa pustil aj do zhotovovania makiet okolitých hradov. Ako prvý bol Levický hrad, potom nasledoval Čabraď, Drégely, Modrý Kameň a Bzovík. Uvedené hrady sa snaží znázorňovať v originálnej podobe, aby ukázal návštevníkom výstavy ich reálnu historickú podobu.
Makety Jána Plevu sa v minulých rokoch ocitli v rámci putovnej výstavy už aj v Komárne, v Leviciach a vo Vacove. Zozačiatku im poskytla priestor Mestská knižnica v Šahách, ale postupným rozrastaním výstavky potreboval väčší priestor. Takto vznikla v novembri 2011 v Klube dôchodcov stála výstava Mesto v meste. Návštevníci si tu môžu nielen vidieť zmenšené budovy nášho mesta, ale môžu nazrieť i do kultúrnej a spoločenskej minulosti obyvateľstva Šiah. Ako sám uvádza:
„Mojím cieľom je, aby sa návštevníci, ktorí sem vstúpia, uvoľnili a cítili sa príjemne.“
Ján Pleva za svoju záslužnú činnosť dostal v roku 2011 Cenu primátora mesta.
Výstavku si môžete pozrieť na prvom poschodí Klubu dôchodcov na Ulici Janka Kráľa č. 52.
Péter Pástor
Preložil: bell

Posted under: Šahy, Umenie

Comments are closed.

↓