MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Workshop „Ožíva nádvorie radnice“ Šahy

foto by www.ppproduction.eu

Workshop „Nádvorie mestského úradu ožíva“

19. apríla 2013 sa v divadelnej sále radnice v Šahách uskutočnila burza nápadov „Ožíva nádvorie radnice.“ Na akcii sa zúčastnila zástupkyňa SPP Monika Lacková, ktorá sa vo svojom otváracom príhovore poďakovala dobrovoľníkom za aktivitu a povzbudila ich k ďalšej činnosti. Projektová manažérka akcie Iveta Majerčíková zdôraznila, že projekt sa uskutočnil vďaka spolupráce SPP, Ekofondu a Mesta Šahy. Vyzdvihla akcie, ktoré sa uskutočňujú, ako je napríklad vytvorenie multifunkčného dvora, organizovanie cyklotúr, natáčanie DVD o významných osobnostiach nášho mesta.
Po oboznámení sa s projektmi boli prezentované tie aktivity, ktoré zahŕňajú kultúrno-historické pamätihodnosti nášho regiónu. Prezentácie, ktoré mali vysokú úroveň, predstavili žiaci šahanských škôl, ZŠ Janka Kráľa a dvoch gymnázií, ktorí si objekty prezreli pri cyklotúrach.
V tretej časti Workshopu sa predstavilo občianske združenie Srdcom za Šahy, ktoré úspešne spolupracuje s mestom. Monika Lacková v závere vyjadrila spokojnosť a vyzdvihla aktivitu mladých, ktorú by mohli brať ako príklad aj ďalšie mestá.
Péter Pástor

Posted under: Kultúra, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓