MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

X. majstrovstvá vo volejbale v Gymnáziu v Šahách

foto by www.ppproduction.eu

X. majstrovstvá vo volejbale v Gymnáziu v Šahách

22. marca 2013 sa konali v telocvični Gymnázia v Šahách X. majstrovstvá vo volejbale o Pohár primátora mesta.
Gábor Szikora, učiteľ telocviku na miestnom gymnáziu, pozval na prvé priateľské stretnutie
svojich súčasných i bývalých kolegov. Postupne sa počet pozvaných rozrastal a pribudli takmer všetky školské družstvá a tak vznikol turnaj. Na tohoročnom jubilejnom turnaji sa zúčastnilo osem družstiev: družstvo strednej školy, zamestnancov mestského úradu, bývalých absolventov gymnázií, družstvo rodičov gymnazistov, družstvo základných škôl, družstvo miestnych gymnázií, družstvo zo stredného odborného učilišťa a družobná škola miestneho gymnázia – Gymnázium Andreja Sládkoviča v Krupine.
Na záver sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov turnaja: na treťom mieste sa umiestnilo družstvo základných škôl, druhé bolo družstvo SOU a turnaj vyhrali zamestnanci mestského úradu. Ceny víťazom odovzdala Tatiana Wenclová, riaditeľka Gymnázia v Šahách.
„Som rád, že sa na tomto športovom podujatí stretli šahanskí kolegovia, a tak urobili niečo prospešné pre svoje zdravie a zároveň sa dobre pobavili“ zhrnul svoje dojmy organizátor súťaže Gábor Szikora.
Péter Pástor
preklad: bell

Posted under: Šahy, Šport

Comments are closed.

↓