MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

XXI. ročník Medzinárodného športového stretnutia

foto by www.ppproduction.eu

XXI. ročník Medzinárodného športového stretnutia

stredoškolskej mládeže
Stredná odborná škola v Šahách usporiadala 7. júna 2013 už 21. ročník Medzinárodného športového stretnutia študentov, ktorého sa zúčastnili družobné školy SOŠ a stredné školy zo Šiah:
Stredná poľnohospodárska škola Szécsény, Kollégium Boglár z Balatonbogláru, Stredná zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium Šahy, Gymnázium s VJM Šahy, Cirkevné osemročné gymnázium F.F. s VJM Šahy, Odborné učilište internátne Šahy a Stredná odborná škola Šahy.
István Bugyi, riaditeľ SOŠ uviedol, že prvé medzinárodné stretnutie sa uskutočnilo v roku 1993 za účasti jedinej zahraničnej školy z Balatonbogláru. Postupne sa účasť škôl rozširovala a ustálili sa aj športové disciplíny stretnutí. Študenti súťažili v v brannom štvorboji (streľba, beh, hod granátom a šplh na lane), futsal chlapci i dievčatá a stolný tenis. Každá športová disciplína je hodnotená osobitne, víťaz dostane putovný pohár. Zatiaľ sa to najčastejšie podarilo práve domácej strednej škole.
V roku 2013 získala prvé miesto SOŠ Šahy, druhé bolo Gymnázium Šahy a tretie Bystřice nad Pernštejnem.
Péter Pástor
preklad: Bell

Posted under: NEWS, Šahy, Šport, Verejné dianie

Comments are closed.

↓