MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Stretnutie základných umeleckých škôl VII. koncert na pamiatku Frigyesa Fayla

fotos by Pástor Péter

Stretnutie základných umeleckých škôl
VII. koncert na pamiatku Frigyesa Fayla

Vo Veľkej Čalomiji sa uskutočnil už po siedmy raz koncert na pamiatku Frigyes Fayla, rodáka z tejto obce, hudobného skladateľa, klaviristu a pedagóga na Maďarskej hudobnej akadémii.
O pamätnom koncerte sa vyjadril starosta obce Mihály Nagy: „Chceli sme za každú cenu postaviť pomník nášmu rodákovi, nechceme, aby upadol do zabudnutia.“
Koncertu sa zúčastnili žiaci zo základných umeleckých škôl zo Šiah, Balogu nad Ipľom, Modrého Kameňa, Veľkého Krtíša a z maďarských miest Salgótarján, Balassagyarmat a Szécsény. Šahania sa predstavili vo všetkých troch odboroch ZUŠ – kým vystupovali hudobníci a tanečníci, výtvarný odbor predstavil svoje práce na výstavke.
Koncert poskytol vynikajúce príležitosti na nadväzovanie priateľských kontaktov a na výmenu skúseností, lebo „hudba je jediným jazykom na svete, ktorý nepotrebuje tlmočníka.“
Péter Pástor
Preklad: Bell

Posted under: Kultúra, Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓