MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Maketa Jána Plevu o jubilejúcom gymnáziu – šahanské gymnázium oslavuje storočnicu

foto by www.ppproduction.eu

Maketa Jána Plevu o jubilejúcom gymnáziu
– šahanské gymnázium oslavuje storočnicu

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách oslavuje svoje 100. narodeniny. Autor makiet mesta Ján Pleva pripravil z tejto príležitosti maketu súčasnej budovy gymnázia. Jeho dielo je súčasťou výstavy Mesto v meste, ktorá obsahuje centrum Šiah a makety najvýznamnejších budov. Ján Pleva za ocenenie svojej práce dostal od mesta vyznamenanie Cenu primátora mesta
za rok 2011.
„Sto rokov je významné jubileum v živote človeka, tobôž v živote inštitúcie,“ uviedol autor. Dielo s rozmermi asi 170×110 cm zhotovil asi za tri mesiace. Je zhotovené z papiera a z recyklovateľného odpadu. Snažil sa znázorniť reálnu konštrukciu pôvodnej budovy, zvýrazniť charakteristické znaky, ale doplnil ho aj vlastnou fantáziou.
Maketu zhotovil aj za pomoci fotografií a osobného výskumu. Snažil sa pritom aj o skrášlenie prostredia a okolia budovy. „Bola to zdĺhavá, ale nie ťažká práca,“ – zhodnotil stručne a skromne svoje dielo. Podľa plánu bude maketa súčasťou októbrovej výstavy, kedy budú prebiehať oslavy storočnice gymnázia.
Stálu výstavu Mesto v meste si môžete pozrieť spolu s výstavkou makiet okolitých hradov a historických budov v centre seniorov na ulici Janka Kráľa č.52.
Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓