MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Prehliadka Malí zdravotníci 2013 Šahy

foto by www.ppproduction.eu

Prehliadka Malí zdravotníci

Prehliadka Malí zdravotníci je prezentácia nadobudnutých znalosti a praktických skúsenosti detí pred primárneho veku v poskytovaní prvej pomoci. Je jedným z článkov reťazca edukačného pôsobenie na deti v oblasti formovania zdravotného uvedomenia a pozitívneho vzťahu k ochrane človeka a zdravia.
Družstvá zložené z troch 5-6 ročných detí ošetrujú jednoduché poranenie -odreninu, uštipnutie včelou a popáleninu. Rozprávajú sa o krvi, jej funkciách a zložení krvi.
Táto akcia je v spolupráci s Klubom zdravých materských škôl a Územným spolkom Slovenského červeného kríža. Zúčastňujú sa na tomto podujatí materské školy z obvodu Šahy.

Autor/write: Eva Benőová

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓