MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Gyula Mándli vystavuje v Galérii Ipeľ

fotó by Pleva János

Gyula Mándli vystavuje v Galérii Ipeľ

Gyula Mándli, čestný občan Šiah, ktorý oslavuje svoje 60. narodeniny, otvoril výstavu svojich fotografických prác v Galérii Ipeľ .
Výstava sa koná v rámci akcie „Stretnutie kultúr, kontakty- komunikácia – dedičstvo.“ Pri jej otvorení sa primátor mesta Ing Ján Lőwy vyjadril stručne: „Jeho láska k Šahám je príkladná.“
Gyula Mándli fotografuje 45 rokov a za ten čas zhotovil asi 400000 fotografií. Z nich vybral niektoré na šahanskú výstavu. Lásku k fotografii zdedil po svojom otcovi. Výstava obsahuje fotografie z najrôznejších etáp ľudského života, činnosti. „Fotografie hovoria samy za seba, nie je potrebný komentár, “ poznamenala v otváracom prejave Marta Solmošiová, riaditeľka knižnice. Výstava bude otvorená v Galérii Ipeľ do konca mája.
Péter Pástor

Posted under: Šahy, Umenie

Comments are closed.

↓