MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Manželský týždeň aj v Šahách

photo by Pástor Péter

Manželský týždeň aj v Šahách

Do seriálu Národný týždeň manželstva sa zapojila aj šahanská cirkev evanjelického augsburského vierovyznania. V MyHont Café sa 11. februára uskutočnila beseda, ktorú viedli manželia farár Martin Šefranko a jeho manželka z Bratislavy.

Farárka Hana Peničková uviedla, že toto stretnutie je už štvrté takéhoto charakteru. Cieľom týždňového programu prednášok je neviazané stretnutie veriacich. Ich snahou je povzbudiť účastníkov v dôležitosti uznania významu a potreby manželského spolužitia. Po prednáške Martina Šefranka si prítomní posedeli v neviazanej družnej besede.

autor/write: Péter Pástor

prekl.: Bell.

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓