MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Medzinárodný deň študentstva na šahanských gymnáziách

foto by www.ppproduction.eu

Medzinárodný deň študentstva na šahanských gymnáziách

17. november je Medzinárodným dňom študentstva a výročím nežnej revolúcie. Týmto sviatkom si pripomíname historické udalosti z rokov 1939 a 1989, pri ktorých boli hybnou pákou práve študenti.
Pri tejto príležitosti sa v šahanských gymnáziách, dodržiavajúc tradície školy, preberú jej vedenie a organizovanie študenti. Učenie vystrieda zábava, séria prednášok a v neposlednom rade vítanie prvákov. Nadácia Pečať mesta Šahy vytvorila takmer pred desiatimi rokmi štipendium, ktoré dostane študent s najlepším prospechom práve v tento deň.
Na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v tento sviatočný deň odovzdal primátor mesta Ing. Ján Lőwy s Angelikou Révész, tajomníčkou nadácie, Cenu Pečate mesta Šahy Gáborovi Gyebnárovi, končiacemu študentovi školy.
Po otvorení osláv nasledovalo kultúrne vystúpenie majstra sveta a hudobníka Sándora Németha“Nyiba“. Po ňom si študenti vypočuli zaujímavé prednášky. Zoltán Németh, literát, si pripravil prednášku s názvom Erotika v maďarskej literatúre. Finančná poradkyňa Andrea György zasvätila maturantov do tajov peňažných transakcií. Gynekológ Sándor Gasparík vo svojej prednáške oboznámil mladých ľudí s nebezpečenstvom, ktoré hrozí pri pohlavných chorobách. Sociológ Miklós Hadas sa zas venoval vo svojej zaujímavej prednáške téme gender studies . Dopoludňajší program sa končil tradične: volejbalovým zápasom študenti versus profesori. Záverečným akordom celodenného podujatia bola študentská diskotéka, v rámci ktorej sa uskutočnilo aj prijatie prvákov.
Spojená katolícka škola Ferenca Fegyvernekiho tiež oslávila tento významný deň. Aj tu sa uskutočnilo v úvode osláv odovzdanie štipendia pre najúspešnejšieho študenta školy, ktoré odovzdala Katalin Bystrá študentke Dominike Vajda. Po krátkom historickom exkurze nositeľ vyznamenania Štipendia Milénia Mátyás Morva referoval o svojich zážitkoch, štipendium si vyslúžil dlhoročnými vynikajúcimi študijnými výsledkami.
Po zážitkoch nasledovala uvoľnená zábava, ktorá i tu končila prijímaním prvákov. Zlatým klincom dňa bola študentská diskotéka.
Takto si šahanské gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským uctili deň študentov.

Autor/write: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓