MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

„Hostina“ pre odkázaných

photo by Pástor Péter

„Hostina“ pre odkázaných

Občianske združenie Human International pripravilo pre odkázaných Šahanov niekoľko sto porcií teplého jedla.
„Z jedného nemeckého mäsozávodu sme dostali väčšie množstvo klobásy a párkov. Väčšiu časť tohto daru sme pripravili pre odkázaných,“ uviedol László Molnár, vedúci OZ. Členovia pripravili pohostenie tu na mieste.
Dozvedeli sme sa, že mäsozávod ponúkol svoj tovar viacerým charitatívnym organizáciám na Slovensku. Občania, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní, sa teplému čaju a teplej strave úprimne potešili.
Občianske združenie pôsobí väčšinou z podpory nemeckých a rakúskych firiem. Ich činnosť podporujú aj okolité miestne samosprávy. Členovia OZ očakávajú aj ďalšiu pomoc, ďalšie sponzorské dary. Môžete ich poskytnúť na bankový účet OTP banky Slovensko a.s. na číslo účtu 8964082/5200 (všeobecnú podporu) alebo na 9126371/5200 ( podpory na študentské cestovanie).

autor/write: Péter Pástor

prekl.: Bell.

Posted under: Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓