MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Mikuláš bol aj v Šahách

photo by Pástor Péter

Mikuláš bol aj v Šahách

Prvý decembrový týždeň sa končil slávnostne aj v Šahách. Zavítal k nám Mikuláš vo svojom červenom plášti a s veľkým batohom, aby odmenil všetkých dobrých ľudí a hlavne dobré deti, ktoré si to zaslúžia. Jeho batoh bol plný dobrôt, ktoré porozdával na Hlavnom námestí, ale niečo si ponechal, lebo navštívil aj základné školy a materské škôlky.

My sme ho zvečnili s naším fotoaparátom, keď sa objavil v MyHont Café, kde rozdal balíčky tam prítomným dietkam. Ako sa ukázalo, v tomto roku sa všetky šahanské deti správali veľmi dobre, pretože každý dostal sladký darček.

autor/write: Péter Pástor

Preklad: Bell

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓