MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Milan Kosorú vystavuje v MyHont Café

photo by Pástor Péter

14. októbra 2016 bola otvorená výstava malieb Milana Kosorúa na poschodí kaviarne MyHont Café. 

Kurátorka výstavy keramikárka Adriena Kutaková vo svojom úvodnom príhovore poznamenala, že s maľbami Milana sa zoznámila na výstave Šahanský salón v máji t.r. bol to pre salón veľký objav.“
Umelec začal tvoriť asi pred desiatimi rokmi. Jeho obľúbenou technikou je maľovanie s akrylovými farbami. Na jeho pestrých a harmonicky ladených abstraktných obrazoch sú zjavné jeho dojmy, zážitky, pocity. Vo svojom rodnom meste vystavuje Milan prvýkrát. Ako nám prezradil – v uplynulom desaťročí sa stále zdokonaľoval. Na jeho prvých prácach cítiť ešte klasickú geometriu, až neskôr sa objavili abstraktné prvky.

autor/write: Pástor Péter

preklad: Bell

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Umenie, Umenie

Comments are closed.

↓