MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Miroslav Pinter Základná škola Lajosa Pongrácza / 28.06.2012

foto by www.ppproduction.eu

Pred Základnou školou Lajosa Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách odhalili 28. júna 2012 umelecké dielo Miroslava Pintéra. Totemový stĺp dala postaviť škola  na počesť 60. výročia znovuotvorenia škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Základným materiálom totemového stĺpa je dub.  Sú na ňom maďarské motívy vzdelania, motív osudu vyjadruje zvitok papiera, motívom lásky je srdce.

autor/write/Pástor Péter.

preklad:bell

video by www.ppproduction.eu

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓