MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

„Moje Želiezovce “ výstava Józsefa Kanyuka

foto by www.ppproduction.eu

Moje Želiezovce” – pod týmto názvom otvorili 12. júla 2012 v Galérii Lajosa Simonyiho v Šahách výstavu malieb želiezovského občana Józsefa Kanyuka.

Umelec, ktorý svoj maliarsky talent pokladá za koníček, už celé desaťročia sníva svoje Želiezovce a jeho okolie na plátno. Najčastejšou témou jeho diel sú krajinky a zátišia želiezovského, levického a banskoštiavnického okolia, pričom s láskou maľuje aj výjavy zo života sedliakov a obyčajných ľudí z 19. storočia.

Obsah výstavy zostavili do nasledujúcich tematických celkov:

– obrazy želiezovských historických budov

– krajinky z blízkych okolitých miest

– zo života sedliakov a židov v 19. storočí.

Výstavka je otvorená v Galérii Lajosa Simonyiho na Hlavnom námestí č.1 v bočnej budove Metského úradu v Šahách do 31. augusta 2012.

autor/write/Pástor Péter.

preklad:bell

Posted under: Šahy, Umenie

Comments are closed.

↓