MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Mozaika našich radostí

Mozaika našich radostí 

OZ Charitas Saag v týchto dňoch realizuje projekt pod názvom „Mozaika našich radostí“ vďaka finančnej podpore NADÁCIE VÚB (1 500 EUR) v grantovom programe pre Nádej 2016: Umenie lieči a dotyk lieči.

Projekt je venovaný osobám so zdravotným postihnutím, klientom denného stacionára, ktorý prevádzkuje OZ v Šahách. Všetky aktivity projektu, ktorých je naozaj neúrekom, slúžia na zvýšenie kvality života a na zlepšenie zdravotného stavu zúčastnených.

Nosnou časťou projektu je hipoterapia (tréning na koni), ktorá má priaznivý vplyv na fyzický a duševný život klientov denného stacionára. Takýto výcvik už bol niekoľkokrát absolvovaný v minulom roku a výsledky boli očarujúce. Hipoterapiu dopĺňa tvorivá dielňa (keramika), prstomaľba a i. Nadšenie bude sprevádzať hudba, spev a tanec (muzikoterapia).

O túto skvelú správu sme sa chceli podeliť aj so širokou verejnosťou, veď pomáhať si je ľudské.

OZ Charitas Saag

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓