MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Musica Aurea

foto by www.ppproduction.eu

Šahanský adventný koncert

V šahanskom rímskokatolíckom kostole sa  8. decembra 2012, dodržiavajúc desaťročné tradície, aj v tomto roku uskutočnil Šahanský adventný koncert. Poslaním koncertu je dôstojné spoločné oslávenie doby očakávania.  Na koncerte vystúpili miestne spevácke zbory a jeden pozvaný hosťujúci spevácky zbor – Festivalový zbor Cantabile z Törökbálintu z Maďarska. Zvlášť významným momentom koncertu bola aj oslava 15. výročia založenia Speváckeho zboru Musica Aurea zo Šiah.

Pred zaplneným kostolom – asi 350 divákmi – vystúpili: Detský spevácky zbor Magnificat zo Spojenej katolíckej školy Ferenca Fegyvernekiho pod taktovkou Andrey Wollent, Miešaný mládežnícky zbor Bélu Bartóka z Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským zo Šiah pod vedením Gábora Béresa, Komorný súbor Základnej umeleckej školy v Šahách, ktorý vedú Martina Balázsová a Szabina Gaučíková, a jubilujúci zbor Musica Aurea pod dirigentskou taktovkou Gábora Béresa, zakladateľa súboru. Po šahanských súboroch vystúpili hostia z Törökbálintu.

Súbory sa na koncert pripravili so širokým a pestrým programom. V kostole zneli ľudové piesne, gregoriánske hymny, spirituály, jazz, cirkevné i svetské piesne i hudba. Väčšinu súborov sprevádzali aj rôzne hudobné nástroje.

Prácu a výsledky jubilujúceho speváckeho zboru hodnotila Anikó N.Tóth. Vo svojom príhovore vyzdvihla bohatú koncertnú minulosť a úspechy súboru.

Takmer 2 a ½-hodinový program, ktorý sa niesol v oslavnom i v dôstojnom duchu, zakončili súbory spoločným vystúpením, do ktorého sa zapojilo i nadšené  a vďačné obecenstvo. Účastníci dokázali, že hudba nepozná hranice, hudba patrí každému!

Autor/wrote: Péter Pástor

Posted under: Kultúra, NEWS, Šahy

Comments are closed.

↓