MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Nová Medzinárodná cesta 17.07.2012 Šahy

foto by www.ppproduction.eu

Obnovenie medzinárodnej cesty

Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou správou ciest začal opravu medzinárodnej cesty prvej triedy od Horných Semeroviec až po hranice s Maďarskom. Ako sme sa dozvedeli od primátora mesta Šahy inžiniera Jána Lőwyho, teší sa z obnovy cesty, pretože mnohí chodci i vodiči sa sťažovali za nepriaznivé podmienky na cestách. Obnova cesty na území mesta je čiastočne pokračovaním obnovy z roku 2011 na úseku z Bernecebaráti smerom na Pereszlény.

Obnova sa realizuje s podporou EÚ a jeho hodnota je 3,5 milióna eur. Mestská samospráva nevedela konkretizovať presnú sumu, nakoľko sa obnova neuskutočňuje z mestských prostriedkov. V súčasnosti je na území mesta zbrúsená stará asfaltová vrstva a už sa pokrýva novou asfaltovou vrstvou. Realizátorom obnovy cesty je závod Cesty Nitra.

autor/write/Pástor Péter.

preklad:bell

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓