MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Nové výstavné priestory vo Veľkých Turovciach

photo by Pástor Péter

Nové výstavné priestory vo Veľkých Turovciach 

V sále kultúrneho domu, vo Veľkých Turovciach, nedávno vytvorili nový priestor – kútik pre usporiadanie príležitostných výstav. Prvými vystavovateľmi sú Jarmila Šišková a Peter Pásztor. Vystavujú tu svoje fotografie  s témou prírody, kútov blízkych i ďalekých  miest, životy ľudí a zátišia.

Vytvorením tohto kútika sa tak obohatí kultúrny život obce – povedala Monika Jámborová. Zahájenie výstavy spestril svojím vystúpením huslista Jozef Klobučník, a prítomným dámam predniesla pár veršov z príležitosti Dňa matiek Eva Klobučníková. V priateľskej atmosfére sa nakoniec vystavovatelia porozprávali  o svojej tvorbe a ich zážitkoch so svojimi návštevníkmi.

autor/write: Peter Pástor

preklad: PÁ.

Posted under: Kultúra, NEWS, Okolie, Umenie

Comments are closed.

↓