MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Novoročné majstrovstvá v stolnom tenise vo Veľkých Turovciach

photo by Jarmila Šišková

Novoročné majstrovstvá v stolnom tenise vo Veľkých Turovciach

Prvý januárový víkend sa po pätnásty krát uskutočnili v kultúrnom dome vo Veľkých Turovciach majstrovstvá v stolnom tenise. Na toto športové podujatie sa 2-ho januára prihlásilo 32 hráčov.

Amatérski hráči sa mohli zaregistrovať v nasledujúcich kategóriách: deti, mládež (15-18 rokov), dospelý (18-40 rokov), seniori (nad 40 rokov) a ženy bez vekového obmedzenia. Okrem Veľkoturovčanov sa na súťaži popasovali aj účastníci zo Šiah a Horných Turoviec. Podujatie usporiadal poslanec miestnej samosprávy Ing. Jozef Šaliga za podpory Lászlóa Czibulyu, miestneho živnostníka. Jednotlivci, ktorí boli najlepší vrámci svojich kategórií tak zo súťaže odchádzali s cenami v podobe športových potrieb.

autor/writer: Pástor Péter

preklad: AS

Posted under: NEWS, Nezaradené, Okolie, Šport

Comments are closed.

↓