MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Novoročný pozdrav primátora mesta

foto by www.ppproduction.eu

Novoročný pozdrav primátora mesta

Ing. Ján Lőwy, primátor nášho mesta, podľa tradícií i v tomto roku pozdravil v mene samosprávy mesta novoročné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo 24. januára 2013.
Na zhromaždení sa zúčastnili predstavitelia podnikov a inštitúcií, podnikatelia ktorí pôsobia v našom meste. Primátor sa im poďakoval za spoluprácu. Medzi účastníkmi nechýbali ani riaditelia stredných, základných a materských škôl, vedúci odborov mestského úradu a predstavitelia iných štátnych a miestnych orgánov a médií.
Pán primátor vo svojom príhovore naznačil, že rok 2013. bude náročný, ale dúfa, že úlohy a prekážky spoločnými silami zdoláme. Stretnutie sa skončilo družnou besedou účastníkov.

autor/write: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓