MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

O nás

MyHont je mladý, dynamický, tím. Cieľom vzniku nášho tímu bolo, aby sme verejnosti ukázali kultúrny a spoločenský život Šiah a jeho okolia. Naším hlavným predsavzatím je textom, obrazom i videonahrávkami referovať o udalostiach, ktoré sa udejú. Medzi naše kľúčové povinnosti pokladáme rozniesť do sveta a predstaviť i rodákom dobré meno nášho regiónu, hlavne jeho bohatý spoločenský a kultúrny rozvoj. Chceme prezentovať, že právom môžeme byť hrdí na tradície, na históriu i na súčasné dianie v našom okolí.
Motto: MyHont.sk je to, čo nás spája.

autor/write/Pástor Péter.

preklad:bell

↓