MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Obec Slovenské Ďarmoty

foto by Péter Pástor

Slovenské Ďarmoty – obnovená brána SR

25. júla 2013 slávnostne odovzdali do užívania cestu medzi Slovenskými Ďarmotami a Kóvárom v Maďarsku. „Táto cesta nie je len cestou do nášho kraja, ale do celej republiky. Napriek tomu bola v dezolátnom stave. Už niekoľko rokov sme informovali o nepriaznivej situácii, ale len na jar t.r. sa úsek cesty opravil,“ konštatovala Denisa Árvayová, starostka Slovenských Ďarmôt. Dlhá zima a nepriaznivé poveternostné podmienky zapríčinili ešte zhoršenie situácie. Práce sa začali koncom mája. Financie boli zabezpečené z pôžičky, ktorú dostalo mesto na cesty II. a III. triedy v hodnote 10 miliónov eur. Cesta z Kóváru do Slovenských Ďarmôt dostala asfaltový koberec asi v dĺžke 400 m.
Péter Pástor
Preklad.“ Bell

Posted under: NEWS, Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓