MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Obnovené basketbalové ihrisko v prevádzke

photo by Pástor Péter

Obnovené basketbalové ihrisko v prevádzke

17. októbra 2014 slávnostne odovzdali do užívania basketbalové ihrisko na sídlisku Sever. Revitalizácia tohto športového stánku sa uskutočnila za významnej pomoci Slovenskej sporiteľne, ktorá na ňu prispela sumou 1000,- eur. Celkové náklady vo výške 1990,- eur doplnili finančné dary podnikov a jednotlivcov. Vďaka týmto príspevkom sa obnovilo  celkové vybavenie ihriska, jeho oplotenie i pridanie lavičiek pre potreby účastníkov.
Práce na obnove ihriska vykonali väčšinou dobrovoľníci s významnou podporou Technických služieb mesta Šahy. Vysoké oplotenie zhotovili žiaci Spojenej školy internátnej v Šahách, ale prispeli svojou pomocou aj žiaci ostatných šahanských škôl a OZ Srdcom za Šahy.
Súčasťou odovzdania tohto impozantného športového stánku bol aj turnaj šahanských škôl. V prestávke zápasov veľkých školákov mali svoje súťaže aj budúci basketbalisti – malí škôlkari, pre ktorých organizátori usporiadali zaujímavé súťaže a hry. Streetballové ihrisko vzniklo v rámci projektu Slovenskej sporiteľne „Streetbalové nadšenie v uliciach Šiah…“.
Odovzdanie streetballového ihriska pre šahanskú mládež je ďalším pekným príkladom spolupráce mladých Šahanov, ktorým i touto cestou vyslovujeme poďakovanie a uznanie.
Péter Pástor
Preklad: Bell

Posted under: NEWS, Šahy, Šport, Srdcom za Šahy, Uskutočnené

Comments are closed.

↓