MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Olympijská štafeta Posolstvo Hrám XXX. olympiády Londýn 2012 / ŠAHY – IPOLYSÁG

Pochodeň do Šiah priniesli športovci z Banskej Bystrice. Olympijský klub Alojza Szokolyiho v spolupráci s mestom pripravil trojdňový program.

Posted under: Šahy, Šport

Comments are closed.

↓