MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Olympijský beh 2014

photo by Pástor Péter

Olympijský beh 2014

Olympijský klub Alojza Szokolyiho a Mesto Šahy usporiadali na šahanskom štadióne olympijský beh. Uskutočnil sa už po ôsmy raz za účasti všetkých vzdelávacích inštitúcií – počnúc materskými školami až po stredné školy. Ako sme to dozvedeli, olympijský beh sa poriada na počesť vzniku Medzinárodného olympijského výboru, ktorý vznikol 23. júna 1894. Súčasťou otváracieho ceremoniálu, ktorým sledujú organizátori zachovávanie olympijských tradícií, vystúpili mažoretky zo Základnej školy na Ulici E.B.Lukáča a zo ZŠ s VJM Lajosa Pongrácza.
Účastníci behu súťažili v jednotlivých kategóriách podľa veku v určených traťových rozsahoch od materských škôl až po stredoškolákov.

autor/write: Pástor Péter

Posted under: NEWS, Šahy, Šport

Comments are closed.

↓