MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Olympijský beh – Šahanská mládež v pohybe

foto & video by www.ppproduction.eu

Olympijský beh
– Šahanská mládež v pohybe-

Olympijský klub Alojza Szokolyiho a Mesto Šahy usporiadali na šahanskom štadióne olympijský beh s takmer 700 účastníkmi. Uskutočnil sa už po siedmy raz za účasti všetkých vzdelávacích inštitúcií – počnúc materskými školami až po stredné školy. V tomto roku pribudli k nim aj základné školy z Vyškoviec nad Ipľom a z Ipeľského Sokolca. Predseda Olympijského klubu Alojza Szokolyiho Ferenc Révész uviedol, že olympijský beh sa poriada na počesť vzniku Medzinárodného olympijského výboru, ktorý vznikol 23. júna 1894. „Naším cieľom je zapojenie sa do olympijskej rodiny a spopularizovať športové hnutie.“
Otvorenie slávnosti sa konalo v duchu olympijských tradícií. Najprv vztýčili olympijskú zástavu, ktorú odovzdali Ladislavovi Gáspárovi, účastníkovi paralympiády v roku 2004, potom ďalší účastník paralympiády v roku 1992 Štefan Bogdány zapálil olympijský oheň za zvukov olympijskej hymny. Súčasťou otváracieho ceremoniálu, ktorým sledujú organizátori zachovávanie olympijských tradícií, vystúpili mažoretky zo Základnej školy na Ulici E.B.Lukáča a zo ZŠ s VJM Lajosa Pongrácza.
Účastníci behu súťažili v jednotlivých kategóriách podľa veku v určených traťových rozsahoch od materských škôl až po stredoškolákov.
„Najväčší športový sviatok v Šahách mal veľký úspech. Bola to radosť sledovať nadšenie mladých pri účasti na olympijskom behu. Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri organizovaní celej akcie,“ uzavrel hodnotenie Ferenc Révész.
Péter Pástor
preklad: Bell

Posted under: NEWS, Šahy, Šport, Verejné dianie

Comments are closed.

↓