MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Olympijský festival detí a mládeže

foto by www.ppproduction.eu

Olympijský festival detí a mládeže

– Súťaž o Olympijský odznak športovej všestrannosti –
Olympijský klub Alojza Szokolyiho a Mesto Šahy usporiadali začiatkom júna Olympijský festival detí a mládeže. Podľa vedúcej Oddelenia školstva, mládeže a športu a Spoločného školského úradu v Šahách PaedDr. Angeliky Révész základnou ideou festivalu je spopularizovanie športu a zdravého športového ducha v radoch najmladšej generácie. Podujatie sa uskutočnilo na odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenského Olympijského výboru.
V športovom duchu sa niesla aj súťaž detí z materských škôl zo Šiah a okolia o Olympijský odznak športovej všestrannosti, ktorá sa uskutočnila 11. júna 2013. Ako nás informovala vedúca úradu, súťaž sa uskutočňuje už po siedmy raz. Zúčastnili sa jej: MŠ Tupá, Rozprávková MŠ z Horných Turoviec, MŠ Preseľany, obe MŠ (slov. i maď.) na Hviezdoslavovej ulici, MŠ na námestí Štefánika, MŠ na Hontianskej ulici a cirkevná MŠ. Deti súťažili v štyroch kategóriách – v behu, v hode loptou, v skoku do diaľky a v prekážkovom behu.
Na konci súťaže dostali všetci Olympijský odznak športovej všestrannosti, ktorému sa veľmi potešili.
13. júna súťažili žiaci prvého stupňa základných škôl: ZŠ Janka Kráľa Šahy, ZŠ na Ulici E.B.Lukáča, ZŠ s VJM Lajosa Pongrácza, Spojená katolícka škola s VJM Ferenca Fegyvernekiho, ZŠ Ipeľský Sokolec a ZŠ Bátovce. V tejto kategórii súťažili žiaci v štyroch disciplínach: chlapci v behu a v skoku do diaľky, dievčatá v skoku cez švihadlo a v sede-ľahu za 1 minútu. Po skončení súťaže sa spočítali body. Víťazom sa stala ZŠ s VJM Lajosa Pongrácza, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ na Ulici E.B.Lukáča a na treťom mieste ZŠ Ipeľský Sokolec. Tieto družstvá postupujú do krajského kola.
Péter Pástor
Preklad: Bell

Posted under: Šahy, Šport, Verejné dianie

Comments are closed.

↓