MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Optika generácií

photo by Pástor Péter

Optika generácií

V Galérii Lajosa Simonyiho bola 11. septembra 2013 otvorená  výstava diel Michaely Holotovej Bodnárovej s názvom Optika generácií.  Z Dudiniec pochádzajúca umelkyňa ukončila svoje štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Väčšina jej vystavovaných diel sú veľkorozmerné portréty a autoportrét. Ako uviedla autorka, na portrétoch sú väčšinou jej rodinní príslušníci s vyjadrením ich premeny. Atmosféra obrazov je veľmi premenlivá  – od jasných farieb po tmavšie. Otvorenie výstavy spestrila svojím vystúpením spevom a hrou na gitare Anabela Mollová.

Péter Pástor
Preklad: Bell.

Posted under: Kultúra, NEWS, Šahy, Umenie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓