MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

100.výročie založenia Gymnázia v Šahách

Video by Peter Paulenka

Fotos by ppproduction.eu

photo by Pástor Péter

Sto rokov v službách vzdelania

25. októbra 2013 sme si pripomenuli sté výročie založenia šahanského gymnázia. Obe naše gymnáziá organizovali oslavy centenária spoločne.
Na gymnáziu so slovenským vyučovacím jazykom sa započali spomienky okrúhlym stolom už začiatkom týždňa. Všetci účastníci okrúhleho stola boli, samozrejme, kedysi spojení s touto ustanovizňou.  Ladislav Gáspár, Štefan Mészáros, Štefan Spanyár a ďalší sú totiž jej absolventmi. Pred slávnostnou akadémiou boli hosťami aj Mgr. Ladislav Ballek, PhDr. Milan Odran. „Keď prídem domov, prechádzam sa ulicami nášho mesta a vtedy sa mi oživia spomienky a zážitky z detstva,“ vyznal sa v priebehu besedy spisovateľ Ladislav Ballek.
Na ústrednej oslave riaditeľka gymnázia PhDr. Tatiana Wenclová tiež vyjadrila svoj vzťah k alma mater. „Na tomto gymnáziu som získala nielen vedomosti, ale prispelo aj k vývoju našich osobností. Táto inštitúcia obohacuje aj kolorit mesta i celého regiónu. Jej zakladatelia si zaslúžia tie najvyššie uznania,“ vyznala sa bývalá študentka, teraz riaditeľka gymnázia. Jej slová podčiarkol aj predseda Nitrianskeho VÚC doc. Milan Belica, ktorý  pri odovzdávaní pamätnej plakety a ďakovného listu povedal, že táto inštitúcia prispieva k dobrému menu nášho regiónu.
Ladislav Ballek vo svojom vystúpení na ústrednej slávnosti zdôraznil: „Skláňam sa pred zakladateľmi tejto školy, lebo pozmenili a zveľadili toto mesto. Obe gymnáziá prispievajú k rozvoju mesta. V živote spoločnosti hrajú školy a vedomosti nadmieru dôležitú a prospešnú úlohu.“
Oslavy storočnice gymnázia ukončili odhalením pamätnej tabule v budove školy a otvorením výstavy z histórie školy.

autor/write: Péter Pástor
Preklad : Bell

photo by Pástor Péter

Otvorenie Siene slávnych v budove gymnázia

V budove Gymnázia v Šahách otvorili 23. októbra 2013 z príležitosti centenária tejto ustanovizne Sieň slávnych.
„Z príležitosti príprav na oslavy tejto slávnostnej udalosti sme si prezreli triedne výkazy z minulých rokov a zistili sme, že v nich figuruje veľa nielen celoštátne, ale i medzinárodne známych osobností, ktoré navštevovali naše gymnázium. Takto skrsol nápad otvoriť na ich počesť Sieň slávy,“ – vyznala sa nám riaditeľka gymnázia PhDr. Tatiana Wenclová.
Expozície v nej pozostávajú z osobných zbierok týchto osobností, akými sú diplomy, medaily, knihy a iné osobné veci, ktoré pochádzajú aj z čias ich štúdií.
Medzi  slávnymi osobnosťami šahanského gymnázia sú napríklad spisovatelia Ladislav Ballek a Bea Bazalová, historik  Ján Dekan, športovci – Ladislav Gáspár (stolnotenisový olympionik – medailista), Lenka Chalúpková (majsterka sveta vo fittnes, bodyfittnes a kulturistike), Katarína Kardošová ( triatlonistka) .
„Chceli sme ukázať, že aj z takého malého mesta, malého gymnázia, akým je naše, môžu vyjsť slávne osobnosti, ktoré sú vzorom pre dnešných študentov,“ – vyjadrila svoju hrdosť riaditeľka školy PhDr. Tatiana Wenclová.

autor/write: Péter Pástor
Preklad: Bell

photo by Pástor Péter

Vernisáže bývalých absolventov gymnázia

V priebehu októbra sa uskutočnili vernisáže výtvarných prác bývalých absolventov Gymnázia v Šahách. Na poschodí  Menora Saag Centrum Artis vystavovali mladé výtvarníčky –  absolventky gymnázia na prelome tisícročí  – Michaela Bodnárová a Eva Fajčíková.  Eva Fajčíková sa venuje realistickému zobrazovaniu, kým Michaela Bodnárová uvažuje v megaprojektoch, v ktorých vyjadruje svoje vnútorné pocity.
Záujemcovia o tvorbu Ľudovíta Pokorného a PhDr.Aleny Kolesárovej-Ličkovej si mohli pozrieť výstavu ich prác v budove gymnázia. Obľúbenou technikou Aleny Kolesárovej-Ličkovej je olejomaľba s figurálnymi a symbolickými témami, kým Ľudovít Pokorný, ktorý absolvoval šahanské gymnázium v povojnových rokoch, využíva viac akvarel a olej pri zobrazovaní krajiniek. Návštevníci výstavy si mohli pozrieť aj dielo Karola Zábrádyho – monumentálnu mozaiku na priečelí budovy gymnázia.

autor/write: Péter Pástor
Preklad:Bell

Posted under: Kultúra, NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓