MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Otvorenie školského roka 2012 / Základná umelecká škola

Otvorenie školského roka v ZUŠ

Základná umelecká škola v Šahách otvorila nový školský rok, ktorý je už 54. školským rokom tejto našej umeleckej ustanovizne, 3. septembra 2012 v  impozantnej budove Menora Saag Centrum Artis. Slávnostný príhovor k účastníkom slávnosti predniesla riaditeľka tejto inštitúcie Mgr.art. Hedviga Makovínyiová. Pripomenula, že počet žiakov ZUŠ presiahol 300 a tým sa škola zaradila v počte žiakov na šahanských školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šahy na 2. miesto.
Najdôležitejším cieľom školy je (v hudobnom, výtvarnom a tanečnom umení) zabezpečiť umelecký progres. V záujme toho sa v školskom roku 2012/13 rozšíril aj počet  odborných učiteľov a to aj v takých hudobných odboroch (hudobných nástrojoch), ktorých výučba  bola doteraz nedosiahnuteľná.
Rast umeleckej úrovne ZUŠ v Šahách dokazuje i skutočnosť, že v Nitrianskom samosprávnom kraji je táto škola na 7. mieste z celkového počtu 21 hodnotených ustanovizní.
Na slávnostnom otvorení školského roka sa okrem učiteľov, žiakov zúčastnili aj rodičia i hostia. Po slávnostnom príhovore sa žiaci i pedagógovia školy predstavili aj hudobnými ukážkami.

autor/write/Pástor Péter.

preklad:bell

Posted under: Kultúra, Šahy

Comments are closed.

↓