MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Pamätný deň holokaustu v Gymnáziu s VJM v Šahách

foto by www.ppproduction.eu

Pamätný deň holokaustu v Gymnáziu s VJM v Šahách

9.september je pamätným dňom holokaustu na Slovensku. V tento deň v roku 1941 prijal vtedajší slovenský parlament tzv. židovský kódex, na základe ktorého z územia slovenského štátu deportovali do táborov smrti 58000 židov. Z tejto príležitosti sa 6. septembra uskutočnil na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách pamätný deň, na ktorom historik Attila Baki, niekdajší absolvent uvedeného gymnázia, predniesol prejav „Židia v Maďarsku, v Tekove, v Honte a v Šahách v rokoch 1938-44“. Hosťa privítal Tibor Tóth, profesor dejepisu na gymnáziu.

V období medzi dvoma svetovými vojnami žilo na území nášho mesta asi 800 židov. Ich život sa stal peklom na jar r. 1944. 9. mája založili v strede mesta geto, do ktorého privliekli asi 1200 židov z mesta a z okolia. 1. júna ich transportovali do Balašských Ďarmot, tam ich na železničnej stanici naložili do vagónov a cez Košice ich odviezli smerom do konečnej stanice – do Osvienčimu. Z tábora smrti sa vrátilo len 116 šahanských židov, ktorí prežili.

Slová pána profesora Tótha, ktoré adresoval svojim poslucháčom, sú na zamyslenie: „Pamätajte si, že v XXI. storočí protižidovské a ani iné protinárodnostné ambície nemajú svoje miesto, ani svoj význam.“

autor/write/Pástor Péter.

preklad:bell

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓