MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Pasovanie prváčikov

photo by ZS. E.B. Lukáča

PASOVANIE PRVÁČIKOV 

„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa.

Tak ako vždy v tom čase,

pasovanie prvákov začína sa zase.“

Týmto oznamom sa utorok 29. októbra začalo v ZŠ na Ul. E. B. Lukáča 6 v Šahách slávnostné „PASOVANIE PRVÁČIKOV „.

Už deviatykrát boli týmto spôsobom na  našej  škole prijímaní do cechu žiackeho noví prváčikovia. Aby sa v škole nestratili, tvoria každoročne prváci  inú veselú rozprávkovú rodinku. Tento rok pribudli k našim, už dnes trošku odrasteným žabiatkam, myšičkám, lienkam, včeličkám, zajačikom, slniečkam naše nové najmladšie, kačiatka.  Ako po iné roky, aj tento rok ich úlohou bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. A veru, predviedli sa v plnej paráde. Za pomoci básní, piesní a pohybovo tanečných kreácií prešli každou vyučovacou hodinou. Všetci prítomní, rodičia, starí rodičia, pani učiteľky, mladší kamaráti z MŠ, ale aj spolužiaci z vyšších tried ich za ich výkony odmeňovali potleskom. Starší spolužiaci z 2. až 4. ročníka pod vedením svojich pani učiteliek a pani vychovávateliek pripravili pre prváčikov a hostí tohto podujatia pekný kultúrny program, ktorý mal na začiatku navodiť príjemnú atmosféru a zbaviť prváčikov počiatočnej trémy. Po úvodnom kultúrnom programe a vystúpení prvákov nasledoval slávny prvácky sľub a po ňom prišla dlho očakávaná  chvíľa pasovania prváčikov. V podobe kráľovnej, slávnostné pasovanie vykonala naša nová pani riaditeľka PaedDr. Bea Bazalová. Každý rodič a starý rodič bol určite v tej chvíli hrdý na svoju ratolesť. Veď aj mali byť na čo. Rodičia za odmenu pripravili pre svojich šikovných prváčikov sladkú odmenu v podobe krásnej kačičkovej torty. Zapálením malého tortového ohňostroja a rozkrájaním nádhernej torty sa slávnosť končila. Keďže torta bola naozaj veľká, ušlo sa z nej nie len prváčikom, ale aj ich starším spolužiakom.  Všetko dopadlo tak ako malo a mne už zostáva zapriať všetkým mojim dvadsiatim trom  kačiatkam z prvej triedy, aby sa im na našej škole páčilo a čo najlepšie darilo.

Fotky z pasovania prvákov si môžete pozrieť na webovej stránke školy: www.zs-sahy.edupage.org v záložke  Fotoalbum.

 Tr. učiteľka 1. triedy Mgr. Marcela Hudecová

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓