MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Pástor Péter

Textwriter

mobil: +421 915 711 425

e-mail: textwriter@myhont.sk

Volám sa Péter Pástor. Narodil som sa v Šahách 31. marca 1983. Základnú školu i gymnázium som absolvoval vo svojom rodnom meste v materinskom jazyku.
Po maturite som študoval na Univerztie Konštantína Filozofa v Nitre, potom som pokračoval na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne , kde som získal diplom učiteľa maďarského jazyka a histórie v r. 2010.
Po dlhšom hľadní si uplatnenia som od septembra 2012 učiteľom na Katolíckej základnej škole svätého Martina v Borsosberényi. Popritom som tiež od toho dátumu dopisovateľom Szabad Újságu, regionálnym redaktorom pre Pohronie a Poiplie.
Svoje rodné mesto som vždy miloval, aj počas svojich štúdií som sa venoval jeho histórii, vo svojich odborných prácach som pátral po dvojjazyčnosti nášho prostredia. Rád by som aj v budúcnosti šíril dobré meno nášho mesta na celoštátnej úrovni a tým dokázal, že aj malé pohraničné mesto môže mať bohatý kultúrny život.
Mojím koníčkom je varenie, predovvšetkým varenie vegetariánskych jedál. Pritom rád fotografujem, najmä kultúrno-historické pamiatky. Hlavným koníčkom mi predsa len ostáva čítanie, samozrejme, čítanie kníh s historickou tematikou.

↓