MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

X. stretnutie v Poiplí – venované holokaustu

Link 🙂

http://artsaag.sigillum.sk/sk/home

X. stretnutie v Poiplí – venované holokaustu

Pečať Mesta Šahy a Mesto Šahy usporiadali v dňoch 31. mája až 2.júna X. stretnutie v Poiplí, ktorého témou boli antisemitizmus a pamiatka holokaustu.

31. mája 2013 – piatok

 foto by www.ppproduction.eu

15.00 Slávnostné otvorenie
Vernisáž výstavy – Margit Fehér: Záhady ohňa
Stretnutia pri okrúhlom stole:
Holokaust a dnešok (1933 – 2013)
17.00 Diskusné fórum: Pamäť holokaustu – Zsuzsanna
Toronyi (riaditeľka Maďarského židovského archívu),
Zoltán Vági (historik), Štefan Gaucsík (historik),
Attila Baki (historik), Monika Vrzguľová (Dokumentačné
stredisko holokaustu v Bratislave)
20.00 Koncert hudobnej formácie Eleven Big Band z Budapešti.
Sólisti: Peter Lipa a Tamás Berki.

Ing. Ján Lőwy vo svojom otváracom príhovore zdôraznil: „Nosnou témou stretnutí je tolerancia, prípadne jej absencia a jej dôsledky. Tohoročné stretnutie nech je poučením z chýb spáchaných v minulosti.“ MUDr.Peter Hunčík, jeden zo zakladateľov týchto stretnutí, pokladá za veľký úspech, že v tomto zhone, v akom v súčasnosti žijeme, sme dosiahli prvé jubilejné stretnutie. „Konáme niečo, čo je neobyčajné.“
Po otváracích prejavoch si účastníci pozreli výstavu Margity Fehér z Vojvodiny s názvom Záhady ohňa. Výstavu otvorila Adriena Kutaková, umelecká keramikárka, nositeľka vyznamenania MAOE. Po vzhliadnutí výstavy nasledovalo prvé Stretnutie pri okrúhlom stole na tému Pamäť holokaustu – Holokaust a dnešok (1933-2013) – za účasti Zsuzsanny Torony, riaditeľky Maďarského židovského archívu, historikov PhDr. Moniky Vrzguľovej CSc. z Dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave, Dr. Zoltána Vágiho, PhDr. Štefana Gaucsíka a Attilu Bakiho. Dr. Zoltán Vági oboznámil prítomných s historickými aspektmi holokaustu a s protižidovskými prejavmi 20. storočia.
Piatkový večer uzavrel nevšedný koncert Petra Lipu a Tamása Berkiho spoločne s budapeštianskym Eleven Big Bandom.

1. júna 2013 – sobota

foto by www.ppproduction.eu

10.00 Divadelné predstavenie detského súboru Csillag-szóró
11.00 Koncert hudobnej skupiny Csillaghúr
13.00 Vystúpenie Divadla Csavar: Dorottya
14.00 Stretnutie pri okrúhlom stole: Psychológia hrôz holokaustu
– psychiatri János Füredi, Jozef Hašto,
Péter Hunčík a László Csekei
16.00 Stretnutie pri okrúhlom stole: Antisemitizmus v súčasnosti
– György Konrád (spisovateľ, sociológ),
László Rajk (aktivista, architekt), Egon Gál (filozof,
profesor katedry judaistiky Univerzity Komenského
v Bratislave), Martin Bútora (sociológ, spisovateľ,
diplomat)
18.00 Koncert Judit Rajk (spev) a jej priateľov: Skladby
barokových a súčasných hudobných skladateľov
Spoluúčinkujú: Gábor Csonka (husle), Gyula Mohácsi
(viola) a Horia Dumitrache (basklarinet)
20.00 Vystúpenie Túlavého divadla Cyrano: Balábilé o nose

Hlavné slovo mali v tento deň deti. Divadelný súbor Csillagszóró (prskavka) zožal obrovský úspech. Dopoludnia vystúpil ešte súbor Csillaghúr a divadlo Csavar Színház s predstavením divadelnej hry Dorottya pred vypredaným hľadiskom.

Stretnutie pri okrúhlom stole malo v sobotu názov Psychológia hrôz holokaustu. Zúčastnili sa ho psychiatri – univerzitný profesor János Füredi, lekár z Balašských Ďarmot MUDr. László Csekei, docent Jozefa Hašto a MUDr. Peter Hunčík. Druhý okrúhly stôl sa zaoberal Antisemitizmom v súčasnosti. V ňom diskutovali doc. Egon Gál, filozof, profesor Katedry judaistiky Univerzity Komenského, aktivista László Rajk a sociológ, spisovateľ a diplomat Martin Bútora.
Účastníci sa večer pobavili na koncerte Judity Rajk a jej priateľov a na vystúpení Túlavého divadla Cyrano s hrou Balábilé o nose, ktoré zožalo obrovský úspech u divákov.

2.júna 2013 – nedeľa

 foto by www.ppproduction.eu

18.00 Stretnutie s hercom Jánosom Kulkom – rozhovor o jeho
novej knihe
21.00 Šerif z Tabakovej ulice – produkcia FÜGE Univerzity
z Kaposváru (Maď.)

Nedeľňajšie popoludnie sa nieslo v znamení stretnutia s populárnym maďarským hercom Jánosom Kulkom, ktorý prišiel do nášho mesta z Budapešti so šansónovým programom a zároveň predstavil svoju novú knihu. Záverečným programom tohto vydareného stretnutia bolo vystúpenie Füge Produkció z Univerzity z Kaposváru predstavením hrôzostrašnej drámy Šerif z Tabakovej ulice o hrôzach holokaustu, ktoré sa odohrávalo v úplnej tme.

Péter Pástor
preklad : Bell

Foto By Paulinka Hlugyikova

Posted under: Kultúra, Ob. združenia a Nadácie, Šahy, Umenie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓