MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Predstaví sa vám: Ferenc Révész ml.

444„Šport je jednoducho dobrý!“ Rubriku Predstaví sa vám o talentovaných šahanských mladých ľuďoch začneme mladým športovcom. Ferenca Révésza ml. spovedáme o atletike, o jeho plánoch, o ideáloch. Kedy a ako si začínal so športom? Som atlét, konkrétnejšie desaťbojár. Už v detstve som chodil so svojimi rodičmi na ich súťaže. Pomáhal som im na tréningoch, priniesol som oštep, disk. Atletikou sa zaoberám asi päť rokov. Najprv som sa doma zapojil do Detského a mládežníckeho olympijského festivalu. Tu som vyskúšal štyri atletické disciplíny – beh, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a beh na 400 m. Na tejto súťaži si ma všimol prekážkar Ivan Čierny, ktorý bol hosťom festivalu. Videl vo mne talent. Takto som začínal zaoberať sa s atletikou vážnejšie. V súčasnosti som žiakom Športového gymnázia v Banskej Bystrici. Tu máme popri štúdiu more tréningov, pripravujeme sa na súťaže. Predstavil by si nám bližšie desaťboj? Považujú ho aj za kráľa atletiky. Je to veľmi zložité športové odvetvie, aj súťaže trvajú dva dni. V prvý deň je to beh na 100 m, skok do diaľky, vrh guľou, skok do výšky a beh na 400m. Druhý deň je prekážkový beh, hod diskom, skok o žrdi, hod oštepom a končíme behom na 1500 m. Všetkých desať disciplín sa boduje zvlášť, súčet všetkých bodov potom určuje poradie pretekárov. Kedy a ako si sa začal vážnejšie zaoberať desaťbojom? Ešte ako žiak základnej školy som sa stal členom športového oddielu v Nových Zámkoch. Dva roky som súťažil v mestských farbách za Nové Zámky. Potom som už ako druhák na gymnáziu prešiel k banskobystrickému športovému oddielu. Aké boli tvoje doterajšie najväčšie úspechy? Prvé úspechy som dosiahol v roku 2009, keď som vyhral majstrovstvá kraja stredoškolákov. Potom som postúpil na majstrovstvá republiky, tu som dosiahol jedno druhé a jedno prvé miesto. Aj v súťaži desaťbojárov som začal v roku 2009. Súťaž, pozostávajúcu z ôsmich disciplín, som vyhral. To bol povznášajúci pocit. Mojím najlepším rokom bol zatiaľ rok 2010. V celoštátnej súťaži, ktorá sa konala v Nitre, som súťažil v šiestich disciplínach, z nich som dve vyhral, v dvoch som bol druhý a v ďalších dvoch štvrtý. Aj osemboj som v tom roku vyhral. Ale potom som sa zranil. To malo vplyv na celé moje športové pôsobenie v tom roku, na ďalších súťažiach som už potom nemohol štartovať. Moje zranenie malo vplyv ešte aj na vlaňajšie súťaže, mal som preťažené šľachy. Napriek tomu som sa v Čechách zúčastnil vôbec svojho prvého desaťboja, kde som získal 6053 bodov. To je celkom solídny výkon. Na majstrovstvá Slovenska v roku 2012 som skončil druhý. Ako študent vieš zladiť športové tréningy s učením? Je to zložitý proces. Ťažké je na obe sa úplne sústrediť. Je to namáhavé, ale dá sa to zladiť. Na rok budem maturovať a aj potom by som sa chcel venovať športu. Inšpirovaný aj svojimi zraneniami by som sa v budúcnosti rád zaoberal aj so športovou medicínou. Kto je tvojím vzorom na športovom poli? V skoku do diaľky obdivujem Carla Lewisa, ktorý dosiahol fantastické výsledky. Tomáša Dvořáka, českého desaťbojára, tiež pokladám za svoj vzor. Nielen ako športovca, ale aj ako človeka. Stretol som sa s ním aj osobne. Je to veľmi otvorený a priateľský človek bez pýchy a nadutosti. Čo by si odkázal svojim rovesníkom? Šport je vynikajúca činnosť. Každý potrebuje pohyb. Koho šport zaujíma, určite si nájde svoju športovú disciplínu. Šport je jednoducho dobrý!

Péter Pástor

Preklad: Bell

Foto: archív Révész

Posted under: NEWS, Šahy, Šport, Verejné dianie

Comments are closed.

↓