MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Predstavujú sa žiaci Základnej umeleckej školy v Šahách – výtvarný odbor

foto by www.ppproduction.eu

Predstavujú sa žiaci Základnej umeleckej školy v Šahách – výtvarný odbor

20. februára 2013 bola ako už tradične každý rok otvorená výstava najlepších prác žiakov ZUŠ v Šahách – výtvarný odbor.
Riaditeľ Hontianskeho múzea a Galérie Lajosa Simonyiho Tibor Pálinkás vo svojom otváracom prejave pripomenul, že je to najpopulárnejšia a najviac navštevovaná výstava v galérii. Na každoročne usporiadanej výstave sa žiaci predstavujú svojimi výtvormi širokej verejnosti. „Je dobré vidieť, že v tomto hektickom období dostáva priestor aj výtvarné umenie,“ – povedala vo svojom príhovore riaditeľka ZUŠ Hedviga Makovínyiová. Účastníci ukážu na tejto výstave nielen svoju výtvarnú zručnosť, ale aj technický rozhľad a svoju fantáziu.
V prvej miestnosti galérie sú vystavené práce tých žiakov, ktorí vlani ukončili štúdium v tomto odbore, v druhej miestnosti sú práce žiakov II. stupňa a v tretej miestnosti sú diela z celého výtvarného odboru.
Lívia Czibulya, vedúca učiteľka výtvarného odboru, nám prezradila, že odbor má v súčasnosti 70 žiakov, ktorí sa v priebehu výučby zoznamujú s najrozličnejšími výtvarnými technikami.
Atmosféru pri otvorení výstavy spríjemnili vystúpenia žiakov hudobného odboru.
Výstava je otvorená do 15. apríla 2013 v Galérii na Hlavnom námestí č.1.

Posted under: Šahy, Umenie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓