MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Prezident SR Andrej Kiska v Leviciach

photo by Pástor Péter

IMG_9030.jpgIMG_9063.jpgIMG_8868.jpgIMG_8923.jpgIMG_9055.jpgIMG_8987.jpgIMG_8941.jpgIMG_8867.jpgIMG_8967.jpgIMG_8985.jpgIMG_9008.jpgIMG_9017.jpg

Prezident SR Andrej Kiska v Leviciach

Prezident Andrej Kiska navštívil vo štvrtok 8. júna v rámci pracovného výjazdu mesto Levice. S vedením mesta diskutoval o téme zamestnanosti, problémoch v školstve, zdravotníctve, ale aj problémoch s parkovaním v okresnom meste.

V diskusii o školstve sa s primátorom zhodli, že jedným z dôvodov nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily sú aj chýbajúce učňovky, ktoré niekedy tvorili základ pracovnej sily pre dnešok. Ďalšou z pálčivých tém, ktorej sa na pracovnom rokovaní venovali, je otázka zdravotníctva.

Z radnice sa delegácia presunula cez námestie na Strednú odbornú školu pedagogickú, kde sa prezident stretol s pedagógmi a diskutoval so študentmi o aktuálnych výzvach, ktoré pred budúcimi učiteľmi stoja. V rámci návštevy školy prijal aj Mgr. Csillu Andruska, ktorá bola ocenená Zlatým Amosom ako Naj učiteľ národnostných menšín.

Na záver svoje návštevy v Leviciach prezident navštívil najväčšieho miestneho zamestnávateľa – nemeckú spoločnosť ZF Slovakia, jedného z najväčších svetových subdodávateľov pre automobilový priemysel.

V rámci návštevy regiónu sa Andrej Kiska v neďalekej obci Sikenica stretol s predstaviteľmi Vidieckej platformy, s ktorými diskutoval o aktuálnom stave v poľnohospodárstve.

 

(zdroj: levice.sk)

Posted under: NEWS, Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓