MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Priateľské výročné stretnutie Olympijského klubu Alojza Szokolyho 2013

photo by Peter Paulenka

Priateľské výročné stretnutie Olympijského klubu Alojza Szokolyho 2013

Olympijský klub Alojza Szokolyho v Šahách usporiadal 19. decembra 2013 svoje výročné hodnotiace stretnutie„ v olympijskom duchu“. Cieľom stretnutia bolo spoločné hodnotenie činnosti v tohto roku, pozdrav vyznávačom a zástancom olympijského ducha a uznanie ich činnosti.
Na priateľskom stretnutí sa zúčastnili, Mária Jakabházy Mező, generálna tajomníčka Maďarského olympijského akadémiu; Ivan Čierný, predseda Zruženia olympijských klubov SR.; Novák Dezső futbalista olympijského majstrovského tímu; Wichmann Tamás kanoista. Na stretnutie boli pozvaní riaditelia okolitých škôl, učitelia telesnej výchovy, žiaci a športovci.
Ferenc Révész, predseda Olympijského klubu Alojza Szokolyho, referoval o minulej ročnej činnosti olympijského klubu. Po celoročnom hodnotení nasledovalo poďakovanie tým, ktorí podporujú olympijské myšlienky.

Za podporu olympizmu dostali uznanie i členovia Myhontu. Vďaka za uznanie!

autor/write: Pástor Péter

Posted under: NEWS, Šahy, Šport, Verejné dianie

Comments are closed.

↓