MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Priateľský zápas – Ping Pong

foto by www.ppproduction.eu

 

Priateľské stolnotenisové stretnutie

19. decembra 2012 sa už tretíkrát uskutočnilo priateľské stretnutie spojené so stolnotenisovým turnajom. Organizátorom bolo Mesto Šahy a Olympijský klub Alojza Szokolyiho. Koncoročného stolnotenisového turnaja sa zúčastnili predovšetkým družstvá zo šahanských škôl a z mestského úradu. Turnaj prebiehal o Pohár primátora mesta.
Angelika Révész, vedúca Oddelenia školstva, mládeže a športu – Spoločného školského úradu, konštatovala: „ Popri športe kladieme dôraz aj na výmenu skúseností a na besedy. Vzdelávacie inštitúcie nás pozývajú na svoje akcie, my sa im to snažíme oplatiť.“
Turnaj sa uskutočnil v telocvični Strednej odbornej školy. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Gymnázia Šahy, na druhom mieste družstvo Odborného učilišťa internátneho v Šahách a na treťom mieste družstvo MsÚ Šahy. V dámskej kategórii jednotlivkýň skončila prvá Mária Hulkó z MŠ Homok, druhá bola Nóra Bukri z MsÚ Šahy a tretia Eva Benőová z MŠ Homok.
Atmosféra na podujatí bola vynikajúca, popri športe sa uskutočnili priateľské i odborné výmeny názorov a skúseností.

Autor/write: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Šport

Comments are closed.

↓