MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Prvá cyklotúra je už za nami

foto by www.ppproduction.eu

Prvú cyklotúru už majú za sebou

1. mája 2013 sa uskutočnila prvá akcia v rámci programu “ Nádvorie mestského úradu ožíva“.
Bola to cyklotúra s trasou Šahy – Hrkovce – Tupá – Slatina – Plášťovce – Horné Turovce – Šahy. Zúčastnilo sa na nej takmer päťdesiat mladých cyklistov, ktorí boli zvedaví na pamätihodnosti Šiah a okolia. Boli tu žiaci prvého stupňa základnej školy, mladí dorastenci, stredoškoláci a aj dospelých by sme mohli roztriediť do niekoľkých vekových kategórií. Turisti sa zhromaždili na štart pred budovou Mestského úradu v Šahách, kde ich čakalo malé prekvapenie od organizátorov. Akcie sa zúčastnila aj PaedDr. Angelika Révész a Mgr. Tibor Pálinkás, ktorý sa podujal na poskytovanie informácií o jednotlivých pamätihodnostiach, ktoré uvideli cestou.
Túra sa konala až po obec Tupá pod dozorom policajtov. Prvou zastávkou bol tupiansky cintorín, kde účastníci položili kyticu na hrob Lászlóa Tiparyho. Odtiaľ sa vybrali do Slatiny, kde ich privítal starosta obce, informoval ich o jej histórii a o spôsobe čerpania známej minerálnej vody, ktorú, samozrejme, aj ochutnali priamo pri prameni. Ďalšou zastávkou turistov boli Plášťovce. Tu vyhľadali jazero v blízkosti obce, niektorí sa v ňom aj omočili. Potom si v obci prezreli múzeum, navštívili miestny ranč, kde videli množstvo zaujímavej zveri. V Horných Turovciach ešte položili veniec na hrob Lajosa Pongrácza. Miestny starosta aj pohostil už mierne unavených turistov, ktorí prišli do Šiah až popoludní, ale dobre naladení a plní zážitkov. V priebehu mája plánujú ešte dve ďalšie túry v rámci projektu.
Záverom zopár zážitkov a názorov:
„Konečne sa nám podarilo pohnúť ľudí, bolo to super, mládež bola veselá, po celý čas sme sa strážili navzájom,“ – rekapituloval Peter Paulenka.
Bol spokojný aj Gábor Pásztor: “ Stretol som sa s mnohými novými tvárami. Bolo to trochu namáhavé, ale oplatilo sa. Určite prejdem aj ďalšie dve túry.“
„V deťoch bola skutočná výdrž, prekonali aj niektorých dospelákov. Klobúk dole!“ – chválil ich aj Viktor Berkula.
Péter Pástor
preklad: Bell

Posted under: Šahy, Šport, Srdcom za Šahy, Uskutočnené, Verejné dianie

Comments are closed.

↓