MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

„Vianočné ohrievadlo“

Fotos By Peter Paulenka

 

Srdečne Vás pozývame na naše koncoročné podujatie v duchu vianočných sviatkov. Pozývame Vás na posledné stretnutie  ľudí dobrej vôle pri „Vianočnom ohrievadle“.
Tešíme sa na Vašu účasť!

unnamed

 

Vianočné ohrievadlo 2013

Pred Vianocami sa aj v roku 2013 uskutočnilo Vianočné ohrievadlo. Občianke združenie Charitas Saag pripravil pre záujemcov živý betlehem a bohatý kultúrny program.

Janka Kepéšová nás informovala, že podujatie sa zrealizovalo podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu „Spojme sa vo vianočnej kolede”. Poobede na kultúrnom programe vystúpili adventným programom žiaci základných škôl, miešaný spevácky súbor Musica Aurea a spevácky súbor seniorov. Príjemné a dojímavé vianočné podujatie sa uzavrelo spoločným spievaním zúčastnených.

autor/write: Pástor Péter

prekl. Novák Kata

Posted under: Charitas Saag, NEWS, Šahy, Sigillum, Verejné dianie

Comments are closed.

↓