MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Hontsound oslavuje prvé výročie

foto by www.ppproduction.eu

Hontsound oslavuje prvé výročie

6. apríla 2013 oslávil Hontsound prvé výročie svojho založenia. Ako je známe, vznikol na základe iniciatívy Petra Paulenku v apríli 2012 v priestoroch Kaktus Music Baru a dal priestor mladým talentom, aby sa predstavili verejnosti. Oslava 1. výročia sa uskutočnila tiež v Kaktus Music Bare pri pohostení jeho majiteľom Lajosom Dudásom. Na narodeninovej party vystúpilo viacero DJ-ov, ktorí v uplynulom roku zabávali hostí. Vďaka všetkým vystupujúcim i personálu mohli účastníci stráviť príjemný večer. Peter Paulenka i touto cestou ďakuje účastníkom za vynikajúcu a slušnú atmosféru.
Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓