MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Ryby našej kľukatej rieky v Szobe

photo by Pástor Péter

 Ryby našej kľukatej rieky v Szobe

Pod  názvom Ryby našej kľukatej rieky usporiadal náš rodák Gábor Antal výstavu svojej umeleckej tvorby v maďarskom Szobe v posledných júnových dňoch. Na grafikách sú znázornené predovšetkým úlovky z nášho Ipľa, ale stretávame sa tu aj so živými tvormi Severného mora.

Ako sa nám mladý umelec priznal, na polročnom štúdijno-umeleckom pobyte v Hamburgu sa „zoznámil“ s morskými živočíchmi na hamburskom rybom trhu. Pred prípravou delikátnej pochúťky si svoje „úlovky“ zvečnil na pamiatku. Ako náruživý rybár v tom cykle pokračoval aj doma s našimi domácimi rybami. S    jeho umeleckými dielami sme sa z príležitostí Dní Ipľa mohli zoznámiť aj my Šahania v roku 2013.

autor/write: Péter Pástor
preklad: Bell

Posted under: Kultúra, NEWS, Okolie, Umenie

Comments are closed.

↓