MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Šahanské inšpirácie – kolektívna výstava vo Váci

Šahanské inšpirácie – kolektívna výstava vo Váci

Autorom nápadu vytvoriť v Mestskej knižnici v Šahách Galériu Ipeľ je šahanský rodák, mladý umelec – výtvarník Gábor Antal. Galéria bola otvorená 12. apríla 2012 kolektívnou výstavou s názvom
„Šahanské inšpirácie“. Predstavilo sa tu okrem autora Gábora Antala päť mladých vysokoškolákov – Barbara K.Furulyás, Éva Jámbor, Dóra Matyus, Beáta Méry a Renáta Szabó. Tu vystavené obrazy vznikli vďaka prehliadke nášho mesta. Môžeme tým povedať, že prehliadkou výstavy sme vlastne mohli absolvovať virtuálnu prehliadku zákutí Šiah.
Výstava obrazov ako putovná výstava sa v priebehu minulého roka dostala aj do Želiezoviec. Ďalšou zastávkou šiestich mladých umelcov je práve sa konajúca výstava od 14. februára t.r. v Galérii Mestskej knižnice Lajosa Katonu vo Váci. Riaditeľka tejto knižnice Lilla Ignéczi nám prezradila, že ich Galéria počas dvoch desaťročí svojej existencie už poskytla svoje priestory mnohým výtvarníkom a iným vystavovateľom.
Šahy udržiavajú s mestom Vác už takmer celé desaťročie družobné styky. Vďaka tomu naše inštitúcie – sesterské inštitúcie – tiež organizujú vynikajúce spoločné akcie. Výstavu vo Váci ako reprezentant sesterskej inštitúcie za Mestskú knižnicu v Šahách otvoril Tibor Pálinkás, riaditeľ šahanského múzea. Vo sovjom príhovore vyzdvihol, že umelecké diela tejto výstavy vystihujú skutočnosť, pričom odrážajú rôznosť náhľadov. Zaujímavosťou výstavy je pestrosť rôznych techník a štýlov, ich kombinácia a zároveň aj harmónia. Na otvorení výstavy vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Šahách a vytvorili dôstojnú atmosféru.
Lilla Ignéczi v závere vyzdvihla, že mladí umelci ukázali nielen nový moderný náhľad a moderné zmýšľanie, ale ukázali aj vynikajúce dynamické organizačné schopnosti. „Dávno sme nemali tak uľahčenú realizáciu výstavy,“ – poznamenala.
Výstava je otvorená do 12. marca 2013 v priestoroch Mestskej knižnice vo Váci na Budapeštianskej ulici č.37.
Péter Pástor

foto by Péter Pástor

Posted under: Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓